Løsninger for behandling og anvendelse av avløpsslam

av Cecilie Endresen

Målet for ny slambehandlingsløsning på overordnet nivå er høyest mulig miljø- og klimanytte. Mer konkret bør ny behandlingsløsning ivareta så mye som mulig av kloakkslammets energi- og næringsinnhold, og behandling og transport av slammet bør skje med lavest mulig CO2-avtrykk.

Sikker prøvetaking og analyse i hjemmet

av Riche Vestby

Sykehuset Østfold ønsker å inngå et innovasjonspartnerskap der sykehuset sammen med private leverandører skal utvikle brukervennlige, innovative og kvalitetssikrede apparater/instrumenter og tjenester som bidrar til sikker prøvetaking og analyse utført av pasient selv, hjemme hos pasienten.