Nytt undervisnings- og laboratoriebygg på Valgrinda, campus Gløshaugen NTNU

av Hilde Sætertrø

Nytt bygg på campus Gløshaugen NTNU førte til den første fossilfrie byggeplassen nord for Oslo.

Nye ERP-løsninger og -plattform

av Hilde Sætertrø

Enterprise Resource Planning (ERP) er betegnelsen for integrert bedriftsprogramvare og inkluderer intern og ekstern ledelsesinformasjon på tvers av hele organisasjonen og håndterer størstedelen av områder som finansiering/regnskap, lønn, produksjon, innkjøp, service, CRM - Customer Relationship Management, HR, etc. Disse aktiviteter blir automatisert via en integrert softwareapplikasjon. Formålet er å lette utvekslingen av opplysninger innad i organisasjonen og samtidig administrere forbindelser til eksterne interessenter.
Værnesregionen, bestående av kommunene Stjørdal, Meråker, Selbu, Tydal og Frosta, og nye Trøndelag fylkeskommune skal anskaffe ny ERP-løsning hver for seg.

Fossilfrie / utslippsfrie byggeplasser for Trondheim kommune

av Hilde Sætertrø

Ifbm utvidelse og rehabilitering av Okstad skole ville Trondheim kommune utfordre entreprenørene på hva som er mulig for å oppnå minst mulig klimagassutslipp i byggeperioden. For å kunne utarbeide et så treffsikkert og godt konkurransegrunnlag som mulig, måtte kommunen gå i dialog med markedet.

Nye løsninger for bro og fjordkrysninger

av Hilde Sætertrø

Møre og Romsdal fylkeskommune har fått midler fra Innovasjon Norge til å gjennomføre prosedyren innovasjonspartnerskap med mål om å utvikle nye løsninger som gjør det økonomisk mulig for fylkeskommunen å rehabilitere og bygge nye bruer og ev andre fjordkrysningsløsninger.

Digitale oppvekstsystemer – systemstøtte for spesialpedagogikk

av Hilde Sætertrø

Det nasjonale arbeidet med oppvekstadministrative systemer avdekket behov innenfor området spesialpedagogikk. Nå er turen kommet til å starte arbeidet med å få på plass hensiktsmessige løsninger innenfor dette.