Nytt undervisnings- og laboratoriebygg på Valgrinda, campus Gløshaugen NTNU

av Hilde Sætertrø

Nye ERP-løsninger og -plattform

av Hilde Sætertrø

Fossilfrie / utslippsfrie byggeplasser for Trondheim kommune

av Hilde Sætertrø

Nye løsninger for bro og fjordkrysninger

av Hilde Sætertrø

Digitale oppvekstsystemer – systemstøtte for spesialpedagogikk

av Hilde Sætertrø