Sømløse velferdsteknologi-løsninger

Prosjektet skal anskaffe sømløse velferdsteknologi-løsninger hjemme hos innbygger og på institusjon, og som samspiller med Helseplattformen. Trygghets- og mestringsskapende teknologi og responsløsning utgjør deler av dette. Prosjektet har også som mål å få på plass en mer bærekraftig avtaleforvaltning som skal bidra til en mer oversiktlig og smidig håndtering enn i dag.

Det er også en ambisjon å legge til rette for at kommuner som har etablert samarbeid om felles journalløsning gjennom Helseplattformen kan ha felles avtale(r) om velferdsteknologi.

Sist oppdatert

Ansvarlig pådriver

Elisabeth Smith

Elisabeth Smith

Innovasjonspådriver Midt-Norge

elisabeth.smith@lup.no
977 47 082
Riche Vestby

Riche Vestby

Innovasjonspådriver helse, omsorg og velferd

riche.vestby@lup.no
991 69 952

Prosess

Prosjektetablering

Det er etablert en godt faglig sammensatt prosjektgruppe med kompetanse på tjenesteutvikling, velferdsteknologi, innkjøp og IT. Prosjektet er forankret hos helse- og velferdsdirektør i Trondheim kommune. Prosjektet har mottatt noe støtte fra helseteknologiordningen.

Behovskartlegging

Prosjektet er godt i gang med behovskartleggingen og det gjennomføres flere aktiviteter i tiden som kommer.

Dialog med markedet

Dialogen med markedet er planlagt gjennomført i flere runder. Målet er å ha en første avsjekk med leverandørene i august 2024.

Konkurranse