Ny gang- og sykkelbro i tre

av Harald Aas

Etnedal kommune skulle bygge ny gangbro som del av en ny helhetlig gang- og sykkelvei. Hensikten med å gjøre dette som et pilotprosjekt i programmet var å bygge kompetanse, forståelse, og kunnskap om hvordan man kan oppnå innovative offentlige anskaffelser i en liten kommune.

Oljeutfasing

av Harald Aas

Forsvarsbygg var på jakt etter innovative og kostnadseffektive måter å erstatte oljefyrt oppvarming med miljøvennlig energi. Til formålet gjennomførte de markedsdialog i form av en plan-og designkonkurranse. To vinnere ble kåret, og metoden for smartere innkjøp viste seg nyttig for Forsvarsbygg.

Synstekniske hjelpemidler

av Harald Aas

NAV har i denne anskaffelsen behov for synstekniske hjelpemidler som dekker et mangfold av brukere og deres behov.