System for beregning av klimagassutslipp i modellbaserte prosjekter

av Cecilie Endresen