Prosessbistand til arbeid med stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor

av Riche Vestby

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) legger opp til en åpen og involverende prosess i stortingsmeldingsarbeidet om innovasjon i offentlig sektor. I den forbindelse ønsker departementet å anskaffe prosessbistand fra leverandørmarkedet.

Atrå ungdomsskole med flerbrukshus

av Cecilie Endresen

Tinn kommune skal bygge ny ungdomsskole med tilhørende flerbrukshus.
Det er ønskelig at den nye ungdomsskolen kobles direkte inntil dagens barneskole og også tilpasses funksjoner i SFO, slik at skoleanlegget fremstår som en integrert 1-10 skole.
I tillegg skal dagens samfunnshus beholdes eller erstattes, og det evt. nybygget - flerbrukshuset - skal utformes slik at det ivaretar dagens funksjoner for samfunnshuset i tillegg til kulturskole og bibliotek.
Tinn kommune har miljøambisjoner om et bærekraftig bygg med fokus på smarte energiløsninger og klimavennlige materialer.