Fulldigitalisert bo- og dagsenter

av Cecilie Endresen

Drift av IKT

av Ida Laustsen

Utbygging av sentrumsområde i Hov

av Gørill Horrigmoe

Infrastruktur for digitale læremidler

av Ida Laustsen