Drift av fylkesveier i Rogaland

av Stig Bang-Andersen

Rogaland fylkeskommune planlegger i tiden framover å utlyse flere konkurranser på drift av fylkesveinettet. Årlig bruker fylkeskommunen omlag 150 millioner kroner på driftskontraktene.

Finn frem på Sunnaas sykehus

av Harald Aas

Sunnaas sykehus består i likhet med sykehus over hele verden av en stor bygningsmasse, som har blitt endret og bygget ut gjennom årene. Å finne fram kan være vanskelig nok for ansatte, og pasienter og pårørende må ofte følges rundt. Dette er ressurskrevende for sykehusene, og det også en risiko for at pasienter med kognitive utfall går seg bort. Sunnaas utfordrer markedet til å utvikle en løsning som gjør det enkelt for pasienter, pårørende, besøkende og nyansatte å finne frem. Denne innovative anskaffelsen gjennomføres i regi av StarOff med støtte fra LUP.

Automatisk arkivering av epost

av Harald Aas

Utfordringen som Arkivverket søker nye løsninger til handler om å ta i bruk ny teknologi for kunne arkivere den økende mengden digital kommunikasjon, deriblant e-post. Saksbehandlerne må i dag gjøre en manuell skjønnsbasert vurdering av om noe skal tas vare på for hver eneste melding. En tidkrevende og ineffektiv prosess, og å arkivere digital kommunikasjon blir nedprioritert. Automatisk arkivering av epost er et StartOff prosjekt som gjennomføres med støtte av LUP i oppstartsfasen.

Effektiv deteksjon og varsling av snøskred over veg

av Kjersti Granaasen

Langs norske veger har vi i dag rundt 1.500 snøskredpunkt, i tillegg forventer vi en økning i snøskredaktivitet på grunn av klimaendringene. Prosjektet ønsker å finne ei løsning som kan oppdage skredet og stenge vegen før noen kjører inn i det.

Bilflåte som del av mobilitetstilbud

av Stig Bang-Andersen