Rett utstyr, på rett plass til rett tid – uten bruk av helsepersonell

av Riche Vestby

Nettverk for effektive og innovative bolig- og omsorgskonsepter

av Ida Laustsen