Sikkerhet, lås og beslag, NSD

av Cecilie Endresen

Helse Sør-Øst RHF ved prosjektorganisasjonen for nytt sykehus i Drammen (HSØ-NSD) skal anskaffe et prosjekterings- og fremdriftsverktøy for dører, lås og beslag til nytt sykehus i Drammen for de prosjekterende, byggherre og utførende i alle faser av prosjektet. Prosjekteringsmodulen skal ha full integrasjon mot prosjektets BIM modell for informasjonsregistering, informasjonsbearbeiding, informasjonsutveksling, dokumentasjon av prosessen og oversikt/kontroll. Fremdrifts- og rapporteringsmodul skal fungere om man er på byggeplass eller på kontor, skal kunne brukes på pc, nettbrett eller mobil og uavhengig av operativsystem på enheten man jobber på.

Innovasjonspartnerskap om sterilforsyning på Haukeland

av Riche Vestby

Helse Bergen HF er tildelt et innovasjonspartnerskap fra Innovasjon Norge for å utvikle en løsning som skal sikre identifisering og hvor kirurgiske enkeltinstrumenter befinner seg i sykehuset. Helse Bergen vil vite hvor utstyret er, hvor det har vært og hvor det skal.