Glommasvingen skole

av Gørill Horrigmoe

Sør-Odal ønsket å bygge en fremtidsrettet skole med fokus på effektive løsninger innenfor klima-, miljø- og energi.

Velferdsteknologi i Bergheim bo- og aktivitetssenter for demente

av Ida Laustsen

Halden kommune skal bygge Norges største senter for demente! De første spadetakene til Bergheim bo- og aktivitetssenter er tatt, og Halden kommune gjennomfører nå en innovativ anskaffelse på teknologien i bygget.

Nyskapende pasientforløp – nye løsninger i kreftomsorgen

av Riche Vestby

Sykehuset Østfold ønsker å realisere Pasientens helsetjeneste gjennom nyskapende metoder for innhenting, deling og bearbeiding av historisk og sanntidsinformasjon i behandlingsforløpet for kreftpasienter. Innovasjonspartnerskapet skal resultere i en helhetlig løsning/tjeneste for avstandsoppfølging.

Ny Mjøsbru i tre

av Cecilie Endresen

Brua vil kunne bli ni ganger så lang og tre ganger bredere enn den største trebrua som finnes i dag.

Havnebygg i massivtre

av Gørill Horrigmoe

Borg Havn IKS har anskaffet et lagerbygg i massivtre på havneområdet Øra i Fredrikstad og med et samlet areal på ca. 10.800 kvadratmeter har Fredrikstad fått et av Norges største bygg i massivtre. Bygget stod ferdig januar 2017.

Labakken skole

av Cecilie Endresen

I september 2016 ble det vedtatt å bygge ny samlokalisert skole for Herstad og Vestskogen skoler på Labakken - med en intensjon om å skape fremtidens skole. I tilknytting til skolen skal det bygges det ny idrettshall med to spilleflater som en del av skoleanlegget. Skolen med idrettshall har som mål å bli et kraftsenter i nærmiljøet. Skolen skal kjennetegnes som en "levende by" ved at flere ulike og livfulle virksomheter og aktiviteter er lokalisert sammen. Skolen skal tilføres funksjoner som gjør den til mer enn en skole; et flerbrukshus i samhandling med nærmiljøet. Prosjektet har miljømål - både i forhold til selve bygget og bygg- og anleggsplassen; plusshus (subsidiært passiv hus), 30% reduksjon av klimagassutslipp ift referansebygg og fossilfri byggeplass.