Nettverk for bærekraftige bygg i Trøndelag

av Hilde Sætertrø

Nettverk for bærekraftige bygg i Trøndelag. Mål: At det bygges flere miljøvennlige offentlige bygg i Trøndelag. Minst mulig klimagassutslipp under bygging, i valg av materialer og i energiløsninger. Lave livssykluskostnader og miljøvennlige løsninger over tid.

Lokaliseringsteknologi

av Hilde Sætertrø

Bakgrunnen for anskaffelsen var prosjektet Trygge Spor, forankret i Nasjonalt program for velferdsteknologi og det Midt-norske velferdsteknologinettverket. Flere kommuner ønsker å gå sammen for å skalere opp bruken av lokaliseringsteknologi i tjenesten. Det trengs nye løsninger for lokalisering av mennesker med kognitiv svikt.

Nybygg psykisk helsevern Sørlandet sykehus

av Hilde Sætertrø

Nytt bygg på 12 500 kvm på Eg i Kristiansand. 70 rom for psykiatrisk sykehusavdeling og 10 rom for ungdomsklinikk. Ramme på 780 millioner.

Nye og bedre IT-løsninger for saksbehandling

av Hilde Sætertrø

IT-løsninger for dagens og fremtidens saksbehandlingsoppgaver

Fremtidens digitale løsninger for barnevernet

av Hilde Sætertrø

Barnevernloven sikrer at barn og unge får nødvendig hjelp og omsorg, og får trygge oppvekstvilkår når de lever under forhold som kan være skadelig. Barnevernet er både kommunalt og statlig og de har ulike oppgaver. I tillegg er det mange andre aktører som er involvert.

Nye oppvekstadministrative systemer (IKT)

av Hilde Sætertrø

Systemene skal dekke store deler av administrasjon knyttet til barnehage, skole og SFO, og deler av adm. knyttet til spesialpedagogikk.

Røros bo- og velferdssenter

av Hilde Sætertrø

Nye bygg-løsninger for endret omsorgsstruktur

Helhetlige velferdsteknologiske løsninger

av Hilde Sætertrø

Behovsrettede løsninger med brukervennlige grensensitt som kommuniserer med hverandre i hele tjenesteforløpet.

Vikna helse- og omsorgssenter. Helse for framtida.

av Hilde Sætertrø

Samle alle kommunale helse- og omsorgstjenester i ett bygg

Nytt helsehus med omsorgsboliger

av Hilde Sætertrø

Samle kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenester i ett, nytt bygg