Nettverk for bærekraftige bygg i Trøndelag

av Hilde Sætertrø

Lokaliseringsteknologi

av Hilde Sætertrø

Nybygg psykisk helsevern Sørlandet sykehus

av Hilde Sætertrø

Nye og bedre IT-løsninger for saksbehandling

av Hilde Sætertrø

Fremtidens digitale løsninger for barnevernet

av Hilde Sætertrø

Nye oppvekstadministrative systemer (IKT)

av Hilde Sætertrø

Røros bo- og velferdssenter

av Hilde Sætertrø

Helhetlige velferdsteknologiske løsninger

av Hilde Sætertrø

Vikna helse- og omsorgssenter. Helse for framtida.

av Hilde Sætertrø

Nytt helsehus med omsorgsboliger

av Hilde Sætertrø