Etablering av Færder «energifabrikk»

av Cecilie Endresen

Vestfold fylkeskommune har ambisjon om å bli ett av de grønneste fylkene i Norge og også å stimulere til innovasjon og utvikling i næringslivet på veien mot et bærekraftig samfunn. Vestfold fylkeskommune tror lokal energiproduksjon, distribusjon, lagring og forflytning av energi kan være en både økonomisk, miljøvennlig og fremtidsrettet løsning. De ønsket å etablere 2 "energifabrikker" på Vestfold Fylkeskommunes eiendommer; Fylkeshuset og Færder vgs. Vestfold fylkeskommune ønsket innspill på helhetlige løsninger som har god kost/nytteeffekt for fylkeskommunen, tenker energiflyt mellom ulike systemer, fokuserer på teknisk styring og gode brukervennlige løsninger. Det ble forventet at forslagene skulle bidra til innovative og fremtidsrettede løsninger.

Fremtidens hurtigbåter – utslippsfrie løsninger

av Hilde Sætertrø

(Sør-) Trøndelag fylkeskommune skal ut med nye anbud på hurtigbåt-samband for perioden 2020-2024 og ønsker i forkant av disse å bidra til utvikling av utslippsfrie løsninger. Hurtigbåtene sørger for en betydelig andel av det totale CO2-utslippet i Trøndelag, og mer miljøvennlige løsninger vil bidra til å nå miljømål fylkeskommunen har satt seg. Det er ønskelig at flere fylkeskommuner med hurtigbåtsamband går sammen om utviklingen for å øke etterspørselen etter bedre miljøløsninger på hurtigbåter.

Rehabilitering av Kviteseid skole

av Cecilie Endresen

Kommunens mål er å skape en moderne skole med innovative løsninger innen energieffektivitet og klimastyring, undervisingsrom med nye teknologiske løsninger, fellesareal som kan kombinere flere aktiviteter og gode arbeidsforhold for lærerne.
Rehabiliteringen av skolen skal bidra til at skolen dekker dagens og framtidas krav til plass, luftkvalitet og har en miljøvennlig og energieffektiv oppvarming.
Det er gjort en vurdering av nybygg kontra rehabilitering av eksisterende bygningsmasse; og det er utfra miljømessig og kostnadsstyrende hensyn gjort en beslutning om å rehabilitere skolen.

NODIG

av Stig Bang-Andersen

Oslo kommune ønsket et gravefritt system for å koble bygårder til nye hovedvannledninger.