Hov ungdomsskole – bærekraftig bygg

av Cecilie Endresen

Ringerike kommune er inne i en periode med en større opprustning av sentrumsskolene for å få oppgraderte skolebygg, som legger til rette for en fremtidig vekst i kommunen.
Nå skal nye Hov ungdomsskole realiseres med tilhørende idrettshall. Ringerike kommune har ambisjoner om et mest mulig framtidsrettet, bærekraftig og driftsøkonomisk bygg.
Det er i prosjektet ønskelig å være spenstig innenfor prosjektets ramme når det gjelder målsettinger for klima, energi og innemiljø, hvor kommunen ønsker innspill fra leverandørene på hvordan ambisjonene kan nås.

Information, Councelling and Legal Assistance for refugees

av Ida Laustsen

How can we help more refugees recieve information, councelling and legal assistance? People affected by displacement may be forced to abandon their homes and livelihoods, and often lose enjoyment of a range of rights. In 2018 the Norwegian Refugee Council assisted 1 196 142 people with information, councelling and legal assistance. Digital innovation has the potential to create new solutions.

Building a digital future for assisting refugees with information, councelling and legal assistance (ICLA)