Anskaffelse av nytt biladministrasjonssystem

av Elisabeth Smith

FangstID

av Harald Aas

Sikker prøvetaking og analyse i hjemmet utført av pasient

av Riche Vestby

Innovation partnership: Support tool for the Norwegian Pilot Service

av Harald Aas

Hjerneslag – ny løsning for kontinuitet i rehabiliteringsprosessen

av Riche Vestby

Kontrolltårn for planlegging og gjennomføring av operasjoner

av Riche Vestby

Sømløse velferdsteknologitjenester

av Riche Vestby

Innovasjonspartnerskap – Videosamtale med Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK)

av Cecilie Endresen

IKT-løsninger på tvers av kommunene ved sammenslåing

av Harald Aas

Innovativ anskaffelse av signalanlegg på Lervig sykehjem

av Stig Bang-Andersen