FoU-prosjektet 2040 begynner nå – Kunsten å unngå kommunal kollaps

av Stig Bang-Andersen

Smarte avfallsbeholdere i skjærgården

av Stig Bang-Andersen

FoU: Hva er digital kompetanse?

av Stig Bang-Andersen

Digital innbyggerdialog – webløsning

av Cecilie Endresen

Dagsturhytter i Rogaland

av Stig Bang-Andersen

Hjerneslag – ny løsning for kontinuitet i rehabiliteringsprosessen

av Riche Vestby

Mottak og håndtering av snø

av Gørill Horrigmoe

Sømløse velferdsteknologitjenester

av Riche Vestby

Sirkulære løsninger for håndtering av brukt kunstgress

av Elisabeth Smith

Sirkulær mobilitet i hyttekommuner

av Harald Aas