FangstID

av Harald Aas

Markedssystem for klimaklok ressursforvaltning av overskuddsmasse

av Gørill Horrigmoe

Digitale verktøy for trygg og sikker behandling av lyd og video inkl opptak som inneholder fortrolige data

av Hilde Sætertrø

Forvaltning og vedlikeholdsstyring av vei

av Cecilie Endresen

Innovasjonsarena Drift og vedlikehold av vei (DOV)

av Cecilie Endresen

Effektiv deteksjon og varsling av snøskred over veg

av Kjersti Granaasen

Felles kommunal journal (FKJ)

av Riche Vestby

Smarte avfallsbeholdere i skjærgården

av Stig Bang-Andersen

Overvåkning av kritisk infrastruktur

av Stig Bang-Andersen

Renseanlegg

av Harald Aas