Forvaltning og vedlikeholdsstyring av vei

av Cecilie Endresen

Innovasjonsarena Drift og vedlikehold av vei (DOV)

av Cecilie Endresen

Effektiv deteksjon og varsling av snøskred over veg

av Kjersti Granaasen

FoU-prosjektet 2040 begynner nå – Kunsten å unngå kommunal kollaps

av Stig Bang-Andersen

Renseanlegg

av Harald Aas

Overvåkning av kritisk infrastruktur

av Stig Bang-Andersen

Smarte avfallsbeholdere i skjærgården

av Stig Bang-Andersen

FoU: Hva er digital kompetanse?

av Stig Bang-Andersen

Felles kommunal journal (FKJ)

av Riche Vestby

Finn frem på Sunnaas sykehus

av Harald Aas