Utslippsfrie bygg- og anleggsplasser

av Gørill Horrigmoe

Bygg- og anleggsplasser bruker hovedsakelig fossil energi og står for en stor andel av forurensningen. En rekke offentlige utbyggere står nå samlet og stiller krav til utslippsfrie bygg- og anleggsplasser. For å realisere dette må det legges til rette for et utviklingsløp og dialog mellom offentlige virksomheter som sitter på behovene og markedsaktører som sitter på løsningene.

Digitalt verktøy for administrasjon av skoleskyss

av Cecilie Endresen

Målsettingen er å anskaffe et verktøy som på en mest mulig rasjonell måte er et verktøy for tids- og kostnadseffektiv saksbehandling, organisering, bestilling og fakturering av skoleskyssen i Telemark. Verktøyet skal håndtere alle skysselever i Telemark, både i grunnskole og videregående skole.

Fleksibelt, «grønt» leilighetsbygg

av Cecilie Endresen

I prosjektet Husstøyl er det behov for å bygge et bærekraftig, fleksibelt leilighetsbygg for utleie. Utleieboliger er mangelvare i Kviteseid. Det er for tiden ingen ledige hus til salgs eller leie i nærheten til Kviteseid sentrum. Som et ledd i kommunens arbeid med miljøforbedringstiltak og bostedpolitikk ønsker de å utvikle enkle, miljøvennlige, energieffektive og moderne boenheter i massivtre. Tanken er at bofellesskapet skal tilbys til personer som ikke ønsker å kjøpe eller bygge hus før man har prøvd å bo i kommunen.