Aktivisering og egenmestring

av Riche Vestby

Digitale stasjonære og mobile trygghetsalarmer

av Cecilie Endresen

Flerbrukshall

av Cecilie Endresen

Responssenterløsning for trygghetsskapende teknologi

av Cecilie Endresen

Trygghetsskapande teknologi

av Hilde Sætertrø

Fremtidens helhetlige digitale løsninger for barnehage og skole

av Cecilie Endresen

Helhetlig digitalt ledelsesverktøy

av Cecilie Endresen

Adgang og bookingsystem for Drammensbadet

av Cecilie Endresen

Nytt universitetssjukehus i Stavanger

av Hilde Sætertrø

Sikring av avfallsanlegg

av Harald Aas