Robotisering / chatbot – kunstig intelligens og RPA-teknologi

av Cecilie Endresen

Pasientvarslingsanlegg for institusjoner og sensorteknologi til hjemmeboende

av Cecilie Endresen

Fremtidens ungdomsskole med tilhørende idretts- og svømmehall samt lokaler til voksenopplæring og flyktningetjenesten

av Cecilie Endresen

Digitalt administrasjonssystem for utdanning og oppvekst

av Ida Laustsen

Tunnelsikkerhet

av Harald Aas

1000 bygg – 10000 muligheter: Smartere drift og vedlikehold

av Stig Bang-Andersen

Smart energibruk og lagring av solenergi

av Ida Laustsen

Brukernært utstyr innen velferdsteknologi og pasientvarslingsanlegg

av Hilde Sætertrø