5. generasjons svømmeanlegg

av Cecilie Endresen

Innovasjonspartnerskap Smart Vinterveg

av Kjersti Granaasen

I prosjektet Smart vinterveg skal kommunene Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Ringsaker, sammen med leverandører, FoU-miljøer og andre, finne fram til nye og innovative løsninger for vinterdrift av veg og eiendommer. Innovasjon Norge har tildelt 14 millioner kroner til prosjektet.

Smart Digital Eiendomsledelse

av Ida Laustsen