Smart tilgang på bysykler

av Stig Bang-Andersen

Innovation partnership: Support tool for the Norwegian Pilot Service

av Harald Aas

Innovasjonsarena Drift og vedlikehold av vei (DOV)

av Cecilie Endresen

Bilflåte som del av mobilitetstilbud

av Stig Bang-Andersen

Nye bruløsninger

av Hilde Sætertrø

Sirkulære løsninger for håndtering av brukt kunstgress

av Elisabeth Smith

Støtteverktøy for Lostjenesten

av Harald Aas

Sirkulær mobilitet i hyttekommuner

av Harald Aas

Innovasjonspartnerskap Smart Vinterveg

av Kjersti Granaasen

I prosjektet Smart vinterveg skal kommunene Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Ringsaker, sammen med leverandører, FoU-miljøer og andre, finne fram til nye og innovative løsninger for vinterdrift av veg og eiendommer. Innovasjon Norge har tildelt 14 millioner kroner til prosjektet.

Zero emission delivery of goods

av Ida Laustsen

Nordic market dialogue