StartOff – Bedre tjenestetilbud for syklister

av Harald Aas

StartOff – Trygg sykkelparkering

av Harald Aas

StartOff – Smart tilgang på bysykler

av Stig Bang-Andersen

Innovasjonsarena Drift og vedlikehold av vei (DOV)

av Cecilie Endresen

Innovation partnership: Support tool for the Norwegian Pilot Service

av Harald Aas

Bilflåte som del av mobilitetstilbud

av Stig Bang-Andersen

Nye bruløsninger

av Hilde Sætertrø

Sirkulære løsninger for håndtering av brukt kunstgress

av Elisabeth Smith

Støtteverktøy for Lostjenesten

av Harald Aas

Sirkulær mobilitet i hyttekommuner

av Harald Aas