Automatisk bagasjehåndtering

av Harald Aas

Innovann – Fremtidsrettet overvannshåndtering i fortettete byforsteder

av Gørill Horrigmoe

Flomrespons – framtidens lokale flomvarslingsverktøy

av Kjersti Granaasen

Seks kommuner i Nord Gudbrandsdal inviterer til samarbeid for å utvikle framtidens lokale flomvarslingsverktøy