Ski vest – ungdomsskole og barnehage

av Ida Laustsen

Ski kommune (fra 1.1.2020 Nordre Follo kommune) ønsker dialog og samspill om fremtidsrettede tekniske løsninger for klima, energi og innemiljø.

Anskaffelse av system for utvikling og gjennomføring av prøver og eksamen

av Harald Aas

Å utvikle og administrere prøver og eksamen er en av Udir sine viktigste oppdrag. De digitale systemene som brukes til prøver og eksamen er nøkkelen til å oppfylle dette
og de brukes på alle nivåer i grunnskolen og videregående opplæring.

Zero emission delivery of goods

av Ida Laustsen

Nordic cities come together in a joint Nordic procurement process. The goal is to get zero emission delivery of goods, to develop Nordic companies, get greener and more innovative solutions, and to make sure that the public sector cooperate more.

Nordic market dialogue

Innovasjonspartnerskap – Videosamtale med Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK)

av Cecilie Endresen

Vestre Viken, ved Klinikk for prehospitale tjenester, har fått tildelt innovasjonsmidler fra Innovasjon Norge for å utvikle nye løsninger for videobasert dialog mellom Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og innringer. Video i tillegg til ordinær tale vil gi medarbeidere på AMK bedre mulighet til å bistå i nødsituasjoner og potensielt redde flere liv.