Ski vest – ungdomsskole og barnehage

av Ida Laustsen

Anskaffelse av system for utvikling og gjennomføring av prøver og eksamen

av Harald Aas

Zero emission delivery of goods

av Ida Laustsen

Nordic market dialogue

Innovasjonspartnerskap – Videosamtale med Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK)

av Cecilie Endresen