CRANE

av Riche Vestby

Innovasjonspartnerskap Smart Data

av Kjersti Granaasen

Digital samhandlingsplattform for kommunale tjenester

av Riche Vestby

System for beregning av klimagassutslipp i modellbaserte prosjekter

av Cecilie Endresen

Forvaltning og vedlikeholdsstyring av vei

av Cecilie Endresen

Felles kommunal journal (FKJ)

av Riche Vestby

Overvåkning av kritisk infrastruktur

av Stig Bang-Andersen

Automatisk arkivering av epost

av Harald Aas

Sikker prøvetaking og analyse i hjemmet utført av pasient

av Riche Vestby

Rekrutteringsløsning for brukertester

av Harald Aas