StartOff – Mer klimavennlig innkjøp

av Kjersti Granaasen

CRANE

av Riche Vestby

Innovasjonspartnerskap Smart Data

av Kjersti Granaasen

StartOff – Arrangørvennlig by

av Harald Aas

Digital samhandlingsplattform for kommunale tjenester

av Riche Vestby

Digitale verktøy for trygg og sikker behandling av lyd og video inkl opptak som inneholder fortrolige data

av Hilde Sætertrø

System for beregning av klimagassutslipp i modellbaserte prosjekter

av Cecilie Endresen

Forvaltning og vedlikeholdsstyring av vei

av Cecilie Endresen

Felles kommunal journal (FKJ)

av Riche Vestby

StartOff – Overvåkning av kritisk infrastruktur

av Stig Bang-Andersen