StartOff – Trygg sykkelparkering

av Harald Aas

StartOff – Smarte avfallsbeholdere i skjærgården

av Stig Bang-Andersen

StartOff – Overvåkning av kritisk infrastruktur

av Stig Bang-Andersen

Renseanlegg

av Harald Aas

Drift av fylkesveier i Rogaland

av Stig Bang-Andersen

Innovasjonspartnerskap: Staut- kjøretøysperre til å stole på

av Harald Aas

RENVANN Gravefri fornyelse av drikkevannsledninger som reduserer lekkasjer

av Hilde Sætertrø

Nye bruløsninger

av Hilde Sætertrø

Innovann – Fremtidsrettet overvannshåndtering i fortettete byforsteder

av Gørill Horrigmoe

Flomrespons – framtidens lokale flomvarslingsverktøy

av Kjersti Granaasen

Seks kommuner i Nord Gudbrandsdal inviterer til samarbeid for å utvikle framtidens lokale flomvarslingsverktøy