Renseanlegg

av Harald Aas

Overvåkning av kritisk infrastruktur

av Stig Bang-Andersen

Smarte avfallsbeholdere i skjærgården

av Stig Bang-Andersen

Drift av fylkesveier i Rogaland

av Stig Bang-Andersen

Innovasjonspartnerskap: Staut- kjøretøysperre til å stole på

av Harald Aas

Innovasjonsarena Drift og vedlikehold av vei (DOV)

av Cecilie Endresen

RENVANN Gravefri fornyelse av drikkevannsledninger som reduserer lekkasjer

av Hilde Sætertrø

Nye bruløsninger

av Hilde Sætertrø

Fremtidsrettet overvannshåndtering i fortettete byforsteder

av Gørill Horrigmoe

Flomrespons – framtidens lokale flomvarslingsverktøy

av Kjersti Granaasen

Seks kommuner i Nord Gudbrandsdal inviterer til samarbeid for å utvikle framtidens lokale flomvarslingsverktøy