Påmelding- og konferanseverktøy

av Cecilie Endresen

En anskaffelse av et system for administrasjon av møter og større fylkeskommunale arrangementer, vil bidra til at en del av dagens manuelle operasjoner blir digitalisert. Flere kjente systemer håndterer påmelding på flere digitale flater.
Når et arrangement er opprettet og invitasjon sendt ut til aktuelle møtedeltakere/kursdeltakere, ønskes det at det automatisk går en melding tilbake til den påmeldte om at vedkommende er påmeldt, at en får oversikt over øvrige møtedeltakere og tilgang til oppdatert program for arrangementet. Fordeler vi ser med en ny løsning:
• Redusere/fjerne manuelle arbeidsprosesser for administratorer i fylkeskommunen
• Bedre brukeropplevelse ved å kunne betjene påmelding/avmelding selv digitalt
• Økt utnyttelse av teknologi