Felles kommunal journal (FKJ)

av Riche Vestby

Sikker prøvetaking og analyse i hjemmet utført av pasient

av Riche Vestby

Desentralisert produksjon av tørket blodplasma

av Stig Bang-Andersen

Hjerneslag – ny løsning for kontinuitet i rehabiliteringsprosessen

av Riche Vestby

Kontrolltårn for planlegging og gjennomføring av operasjoner

av Riche Vestby

Sømløse velferdsteknologitjenester

av Riche Vestby

Norsk produksjon av åndedrettsvern

av Riche Vestby

Rett utstyr, på rett plass til rett tid – uten bruk av helsepersonell

av Riche Vestby

Nettverk for effektive og innovative bolig- og omsorgskonsepter

av Ida Laustsen

Nye løsninger for opplæring av helsepersonell og andre som må håndtere psykisk syke personer

av Hilde Sætertrø