Autoskår – måling av vitale parametere på akuttmottak.

av Hilde Sætertrø

Teknologiassistert opplæring i klinisk ferdigheter i psykisk helse

av Hilde Sætertrø

Fremtidens ambulansebåt

av Riche Vestby

Tørket blodplasma

av Stig Bang-Andersen

CRANE

av Riche Vestby

Digital samhandlingsplattform for kommunale tjenester

av Riche Vestby

Mål og aktiviteter der pasienten er (MAP)

av Riche Vestby

Felles kommunal journal (FKJ)

av Riche Vestby

Sikker prøvetaking og analyse i hjemmet utført av pasient

av Riche Vestby

Evaluering av tiltaksutvikling i «Sammen Mot» – forebygging av vold og overgrep i et folkehelseperspektiv

av Cecilie Endresen