Tørket blodplasma

av Stig Bang-Andersen

CRANE

av Riche Vestby

Digital samhandlingsplattform for kommunale tjenester

av Riche Vestby

Mål og aktiviteter der pasienten er (MAP)

av Riche Vestby

Felles kommunal journal (FKJ)

av Riche Vestby

Sikker prøvetaking og analyse i hjemmet utført av pasient

av Riche Vestby

Desentralisert produksjon av tørket blodplasma

av Stig Bang-Andersen

Evaluering av tiltaksutvikling i «Sammen Mot» – forebygging av vold og overgrep i et folkehelseperspektiv

av Cecilie Endresen

Hjerneslag – ny løsning for kontinuitet i rehabiliteringsprosessen

av Riche Vestby

Kontrolltårn for planlegging og gjennomføring av operasjoner

av Riche Vestby