Elektronisk medisineringsstøtte

av Riche Vestby

Ny helsevakt

av Hilde Sætertrø

Nye Jordal Amfi – en energieffektiv ishall

av Gørill Horrigmoe

Dronetjenester

av Hilde Sætertrø