Elektronisk medisineringsstøtte

av Riche Vestby

Larvik kommune leder an når 29 kommuner gjennomfører en felles innovativ anskaffelse av framtidas løsninger for elektronisk medisineringsstøtte.

Ny helsevakt

av Hilde Sætertrø

Trondheim kommune hadde to alarmsentraler – én for legevakt og én for trygghetsalarmer. Tungvint for kommunen og dårlig for brukerne.

Nye Jordal Amfi – en energieffektiv ishall

av Gørill Horrigmoe

I september 2014 ble det organisert en dialogkonferanse i Gamle Jordal Amfi, hvor fokuset var å bygge en innovativ og bærekraftig ishall. Byggeprosessen er i gang, og Nye Jordal Amfi skal stå ferdig til ishockeysesongen høsten 2018.

Dronetjenester

av Hilde Sætertrø

Ras eller skred stopper toget. Rask, nøyaktig og relevant kartlegging fra hendelsesstedet er en nøkkelfaktorer for å få åpnet ulykkesstedet for trafikk igjen.
Bane NOR ønsket å utfordre markedet på nye løsninger for observasjon som grunnlag for nødvendige tiltak. Løsningen ble dronetjenester.