Sammen for fremtidens kompetansebehov – ungdom og arbeidsliv

NAV-kontorene i NAV Nedre Viken samarbeider om å utarbeide et felles arbeidsmarkedstiltak for ungdom, som skal få flere ungdommer over i arbeid, samt bistå næringer i regionen som har rekrutteringsutfordringer. «NAV Nedre Viken» dekker region Nedre Glomma og består av NAV-kontorene i Fredrikstad, Hvaler, Sarpsborg, Rakkestad, Halden og Aremark.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Kommende anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Hanne Solgård-Øverlier

Hanne Solgård-Øverlier

Innovasjonspådriver

hanne.solgard-overlier@lup.no
402 03 939
Elisabeth Smith

Elisabeth Smith

Innovasjonspådriver Midt-Norge

elisabeth.smith@lup.no
977 47 082

Om anskaffelsen

Prosess

Behov

Det er behov for et aktivt samarbeid med næringslivet og fylkeskommunen for å utforme et alternativt utdannings- eller opplæringsløp tilpasset ungdom som faller ut av ordinære skoleløp.

Dialog

NAV i Nedre Viken inviterer til dialog 03.09.24. Dialogen holdes på Quality Hotel i Sarpsborg.

Les mer