Ubemannet enhet for rengjøring av tunnelbasseng

av Stig Bang-Andersen