Ubemannet enhet for rengjøring av tunnelbasseng

av Stig Bang-Andersen

Bergen Vann og mange andre vannverk har tunnelbassenger for drikkevann. Det er dyrt og farlig å fjerne slam. Mange har aldri vært rengjort.