Digital samhandlingsplattform for kommunale tjenester

av Riche Vestby

Ny ungdomsskole i Frakkagjerd

av Stig Bang-Andersen

Digitale verktøy for trygg og sikker behandling av lyd og video inkl opptak som inneholder fortrolige data

av Hilde Sætertrø

Mål og aktiviteter der pasienten er (MAP)

av Riche Vestby