Dialogkonferanse – markedssystem for klimaklok ressursforvalting av overskuddsmasse

av Ida Laustsen

Nordic Circular Furniture Dialogue Conference

av Elisabeth Smith

Digital dialogkonferanse: Anskaffelse av nytt biladministrasjonssystem

av Elisabeth Smith

Dialogkonferanse om samarbeidsformer og klimaløsninger i bygg- og anleggsprosjekt.

av Kjersti Granaasen

Markedsdialog – kontrolltårn for planlegging og gjennomføring av operasjoner på sykehus

av Riche Vestby

Dialogkonferanse: Utslippsfrie anleggsplasser i nord

av

Digital dialogkonferanse: Hva er digital kompetanse?

av Stig Bang-Andersen

Dialogkonferanse: 2040 begynner nå! Kunsten å unngå den kommunale kollaps

av Stig Bang-Andersen

Nye løsninger for måling av vitale parametere på akutt-pasienter

av Hilde Sætertrø

Fremtidens Hurtigbåt del II – åpent dialogvindu NÅ

av Hilde Sætertrø