Forvaltning og vedlikeholdsstyring av vei

av Cecilie Endresen

Innovasjonsarena Drift og vedlikehold av vei (DOV)

av Cecilie Endresen

Effektiv deteksjon og varsling av snøskred over veg

av Kjersti Granaasen

FoU-prosjektet 2040 begynner nå – Kunsten å unngå kommunal kollaps

av Stig Bang-Andersen

Renseanlegg

av Harald Aas

StartOff – Overvåkning av kritisk infrastruktur

av Stig Bang-Andersen

StartOff – Smarte avfallsbeholdere i skjærgården

av Stig Bang-Andersen

FoU: Hva er digital kompetanse?

av Stig Bang-Andersen

StartOff – På vei til jobb, avklaring unge

av Harald Aas

Felles kommunal journal (FKJ)

av Riche Vestby