Forvaltning og vedlikeholdsstyring av vei

av Cecilie Endresen

Innovasjonsarena Drift og vedlikehold av vei (DOV)

av Cecilie Endresen

Effektiv deteksjon og varsling av snøskred over veg

av Kjersti Granaasen

Nye samarbeidsformer rundt boligsosiale utfordringer

av Elisabeth Smith

På vei til jobb – avklaring unge

av Harald Aas

FoU: Hva er digital kompetanse?

av Stig Bang-Andersen

Smarte avfallsbeholdere i skjærgården

av Stig Bang-Andersen

Overvåkning av kritisk infrastruktur

av Stig Bang-Andersen

Renseanlegg

av Harald Aas

FoU-prosjektet 2040 begynner nå – Kunsten å unngå kommunal kollaps

av Stig Bang-Andersen