Trygghetsskapende teknologi

av Cecilie Endresen

01.01.2020 slås Drammen, Svelvik og Nedre Eiker sammen. Den nye kommunen - Nye Drammen - har behov for å inngå en rammeavtale for levering av trygghetsskapende teknologi og mottak av signaler fra enhetene som tas i bruk. Alle tre kommunene har i dag tatt i bruk velferdsteknologiske løsninger, men i ulike omfang. Målet er å øke bruken av trygghetsskapende teknologi for å fremme trygghet, selvstendighet, mestring og aktivitet for innbyggerne, enten de bor hjemme eller på en institusjon. Målet med anskaffelsen er å sikre at de innbyggerne som i dag får denne type tjeneste kan opprettholde dagens tilbud, og at dette tilbudet kan bedres og gjøres tilgjengelig for flere.

Løsninger for ombruk og materialgjenvinning av returtrevirke

av Cecilie Endresen

Renovasjon i Grenland IKS (RiG) ønsker å få innspill på ombruks- og materialgjenvinningsløsninger, eksisterende eller under planlegging, og hva som kreves for å realisere de ulike løsningene. Målet er å anskaffe ombruks- og materialgjenvinningsløsninger som kan bidra til realisering av RiG's miljømål.

«Nytt»fylkeshus

av Cecilie Endresen

Da det ble vedtatt at fylkene Vestfold og Telemark skulle slåes sammen til Vestfold og Telemark fylkeskommune, var det behov for et nytt fylkeshus i Skien. Det ble etablert en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utrede 4 ulike alternative løsninger for nytt fylkeshus.