Trygghetsskapende produkter

av Gørill Horrigmoe

Anskaffelsen omfatter responssentertjenester og trygghetsskapende produkter, ikke medisinske tjenester.