Læringsnettverk for innovative anskaffelser av velferdsteknologi

av Hilde Sætertrø

Læringsnettverk gjennomført i perioden 2015-2016 for kommuner i Nord-Trøndelag. Anskaffelse av velferdsteknologi for 5 kommuner i Nord-Trøndelag.

Rehabilitering av Husebybadet, Trondheim

av Hilde Sætertrø

En eldre svømmehall som skal rehabiliteres. Det vil være en kompleks rehabiliteringsperiode, som må pågå i flere etapper og over flere år.

Nytt undervisningsbygg med idrettsfasiliteter

av Hilde Sætertrø

Nybygg for Helse- og sosialvitenskap NTNU og idrettsbygg for Studentsamskipnaden i Trondheim.

Utvikling av digitale tjenester

av Cecilie Endresen

Skien kommune leverer i dag mange tjenester som i liten grad er digitalisert. De ser at flere av disse kan ha et høyt gevinstpotensial ved at tjenesten digitaliseres. I 2018 planlegger kommunen for å utlyse konkurranse for bistand og utvikling av nye, og eksisterende tjenester som det vil være hensiktsmessig å automatisere.