Læringsnettverk for innovative anskaffelser av velferdsteknologi

av Hilde Sætertrø

Rehabilitering av Husebybadet, Trondheim

av Hilde Sætertrø

Nytt undervisningsbygg med idrettsfasiliteter

av Hilde Sætertrø

Utvikling av digitale tjenester

av Cecilie Endresen