Data fra kjøretøy

ITS-piloten «Data fra kjøretøy», inngår som en viktig del av Statens vegvesens teknologisatsing. Piloten er tverrfaglig og innebærer blant annet å forbedre mulighetene for å innhente og nyttiggjøre seg av data fra kjøretøy som kan komme både produsentene og Statens Vegvesen til gode; både produsere bedre kjøretøy og forbedre trafikksikkerheten og fremkommelighet på norske veier.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Pågående anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Cecilie Møller Endresen

Cecilie Møller Endresen

Innovasjonspådriver Infrastruktur

cecilie.m.endresen@lup.no
997 02 688

Om anskaffelsen