Data fra kjøretøy

ITS-piloten «Data fra kjøretøy», inngår som en viktig del av Statens vegvesens teknologisatsing. Piloten er tverrfaglig og innebærer blant annet å forbedre mulighetene for å innhente og nyttiggjøre seg av data fra kjøretøy som kan komme både produsentene og Statens Vegvesen til gode; både produsere bedre kjøretøy og forbedre trafikksikkerheten og fremkommelighet på norske veier.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Pågående anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Cecilie Møller Endresen

Cecilie Møller Endresen

Innovasjonspådriver BTV-regionen

cecilie.m.endresen@lup.no
997 02 688

Om anskaffelsen

ITS-piloten består av to faser:

Fase 1:

Hovedmålet er å etablere dialog på overordnet nivå med kjøretøyprodusenter og transportører.

  • Det er et mål å etablere formelle avtaler for samarbeid og utveksling av informasjon/data.

I fase 1 skal det gjennomføres markedsdialog i samarbeid med leverandørutviklingsprogrammet. Aktuelle selskap skal inviteres til informasjonsmøter/dialogmøter, der prosjektet og dets formål legges frem og ulike muligheter drøftes.

Fase 2:

Hovedmålet er å etablere et operativt samarbeid med tekniske avdelinger/FoU hos kjøretøyprodusenter og transportører.

  • Et delmål er å få tilgang på kjøretøydata fra tungbilprodusenter som ikke er tilgjengelig i FMS i dag
  • Et delmål er innsamling av data fra transportørers flåter med tanke på et visst volum/omfang av data
  • Et delmål er utprøving av ny teknologi/nye løsninger i samarbeid med produsenter og transportører