Autoskår – måling av vitale parametere på akuttmottak.

Fremtidens løsning for måling av vitale parametere. Dette skal skje automatisk, kontinuerlig og kontaktløst.

Sist oppdatert

Ansvarlig pådriver

Hilde Sætertrø

Hilde Sætertrø

Innovasjonspådriver Midt-Norge

hilde.satertro@lup.no
416 86 788

Prosess

Behovskartlegging

Behovskartleggingen er ment å bli brukt til å få innspill i dialogfasen.

Dialogfase med markedet

Dialogkonferansen den 24.03.2021 ønskes innspill fra leverandører for å skaffe oss mer kunnskap om mulige løsninger og hva markedet kan tilby innenfor det å skape fremtidens løsning for måling av vitale parametere automatisk, kontinuerlig og kontaktløst.

Konkurranse-periode

Alle interesserte leverandører kan nå levere forespørsel om å delta i konkurransen. Etter å ha mottatt forespørsel om deltakelse, må vi som oppdragsgiver vurdere hvilke leverandører som vi anser kvalifisert på bakgrunn av kvalifikasjonskravene. Bare de leverandørene som er kvalifisert, kan bli invitert til å innlevere tilbud.

Autoskår søker leverandører som har kompetanse og erfaring til å kunne utvikle en løsning for kontaktløs monitorering av vitale parametere. I tillegg må leverandøren ha relevant helsefaglig kompetanse, samt erfaring fra utvikling av innovative løsninger.

Utviklings-fase

Trondheimsselskapet VitalThings gikk av med seiere etter en lang og tøff anbudsrunde. VitalThings jobber spesialisert med kontaktløse løsninger innenfor helse. Selskapet har allerede en kontaktløs velferdsteknologiløsning i markedet, og en ny kontaktløs medisinsk løsning under utvikling. Denne vil danne basis for Autoskår-løsningen. Sammen med seg skal de ha DNV Imatis, en norsk leverandør av digitale samhandlingsløsninger med sanntidsdata spesielt utviklet for og i samarbeid med helsesektoren. Selskapet leverer løsninger både til helsesektoren i Norge og internasjonalt.