Autoskår – måling av vitale parametere på akuttmottak.

Fremtidens løsning for måling av vitale parametere. Dette skal skje automatisk, kontinuerlig og kontaktløst.

Sist oppdatert

Ansvarlig pådriver

Riche Vestby

Riche Vestby

Innovasjonspådriver helse, omsorg og velferd

riche.vestby@lup.no
991 69 952
Elisabeth Smith

Elisabeth Smith

Innovasjonspådriver Midt-Norge

elisabeth.smith@lup.no
977 47 082

Prosess

Behovskartlegging

Behovskartleggingen er ment å bli brukt til å få innspill i dialogfasen.

Dialogfase med markedet

Dialogkonferansen den 24.03.2021 ønskes innspill fra leverandører for å skaffe oss mer kunnskap om mulige løsninger og hva markedet kan tilby innenfor det å skape fremtidens løsning for måling av vitale parametere automatisk, kontinuerlig og kontaktløst.

Konkurranse-periode

Alle interesserte leverandører kan nå levere forespørsel om å delta i konkurransen. Etter å ha mottatt forespørsel om deltakelse, må vi som oppdragsgiver vurdere hvilke leverandører som vi anser kvalifisert på bakgrunn av kvalifikasjonskravene. Bare de leverandørene som er kvalifisert, kan bli invitert til å innlevere tilbud.

Autoskår søker leverandører som har kompetanse og erfaring til å kunne utvikle en løsning for kontaktløs monitorering av vitale parametere. I tillegg må leverandøren ha relevant helsefaglig kompetanse, samt erfaring fra utvikling av innovative løsninger.

Utviklings-fase

Trondheimsselskapet VitalThings gikk av med seiere etter en lang og tøff anbudsrunde. VitalThings jobber spesialisert med kontaktløse løsninger innenfor helse. Selskapet har allerede en kontaktløs velferdsteknologiløsning i markedet, og en ny kontaktløs medisinsk løsning under utvikling. Denne vil danne basis for Autoskår-løsningen. Sammen med seg skal de ha DNV Imatis, en norsk leverandør av digitale samhandlingsløsninger med sanntidsdata spesielt utviklet for og i samarbeid med helsesektoren. Selskapet leverer løsninger både til helsesektoren i Norge og internasjonalt.