Anskaffelse av nytt biladministrasjonssystem

Lillestrøm kommune ønsker en løsning for biladministrasjon og elektronisk kjørebok for sine over 400 kjøretøy. Behovet baserer seg på lovpålagte krav, i tillegg til et ønske om økt effektivisering, kontroll og kostnadsbesparelser relatert til forvaltning av kjøretøy.

Sist oppdatert

Ansvarlig pådriver

Elisabeth Smith

Elisabeth Smith

Innovasjonspådriver Midt-Norge

elisabeth.smith@lup.no
977 47 082

Om anskaffelsen

Prosess

Behovsfasen

Aktører fra bla. hjemmetjenesten, innkjøp, digitaliseringsavdelingen, barnevernet, samt Internservice og forvaltning/Eiendom har vært involvert for å sikre forankring og kartlegging av reelt behov. Kartleggingen ble gjennomfør gjennom flere interne workshoper.

Dialogfasen

Lillestrøm kommune inviterer til dialogkonferanse 16.november 2021.

Les mer

Formål

Formålet med dialogkonferansen er å presentere Lillestrøm kommune sine behov og motivere markedet til å komme med innspill på løsninger, behovsbeskrivelse og
hensiktsmessig gjennomføring av konkurransen.

Veiledende kunngjøring i doffin 

Frist for påmelding til digitale 1:1-møter: Fredag 19.11 kl. 12:00.

Konkurranse

Konkurransen ble utlyst på doffin 12.04.22

Konkurransen ble avlyst i mai 2022, men gjenopptatt med forhandlinger. Mer informasjon kommer.

Les mer

Tildeling av kontrakt

Avtale ble tildelt i oktober 2022. Vinneren av konkurransen og leverandør er Etc Electric Time Car AS.