Anskaffelse av nytt biladministrasjonssystem

Lillestrøm kommune ønsker en løsning for biladministrasjon og elektronisk kjørebok for sine over 400 kjøretøy. Behovet baserer seg på lovpålagte krav, i tillegg til et ønske om økt effektivisering, kontroll og kostnadsbesparelser relatert til forvaltning av kjøretøy.

Sist oppdatert

Ansvarlig pådriver

Elisabeth Smith

Elisabeth Smith

Innovasjonspådriver

elisabeth.smith@lup.no
977 47 082

Prosess

Behovsfasen

Aktører fra bla. hjemmetjenesten, innkjøp, digitaliseringsavdelingen, barnevernet, samt Internservice og forvaltning/Eiendom har vært involvert for å sikre forankring og kartlegging av reelt behov. Kartleggingen ble gjennomfør gjennom flere interne workshoper.

Dialogfasen

Lillestrøm kommune inviterer til dialogkonferanse 16.november 2021.

Les mer

Formål

Formålet med dialogkonferansen er å presentere Lillestrøm kommune sine behov og motivere markedet til å komme med innspill på løsninger, behovsbeskrivelse og
hensiktsmessig gjennomføring av konkurransen.

Veiledende kunngjøring i doffin 

Frist for påmelding til digitale 1:1-møter: Fredag 19.11 kl. 12:00.

Konkurranse

Konkurransen ble utlyst på doffin 12.04.22

Konkurransen ble avlyst i mai 2022, men gjenopptatt med forhandlinger. Mer informasjon kommer.

Les mer

Tildeling av kontrakt

Avtale ble tildelt i oktober 2022. Vinneren av konkurransen og leverandør er Etc Electric Time Car AS.

Om anskaffelsen

Hovedfokus for prosjektet, og det mest prekære behovet, er å få på plass et fagsystem og rutiner for å administrere eksisterende bilpark, slik at ansvarlig enhet får oversikt over og kontroll på kjøretøy, kjørelengde, forsikring, ansvars- og eierforhold etc. Sekundært vil prosjektet se på muligheten for å ta i bruk system for flåtestyring ved hjelp av egnet teknologi. Ved å installere sporingsenheter i alle kjøretøyene, ønsker vi å forbedre service- og vedlikeholdsplanlegging, utlån, servicehistorikk og annen informasjon som forbedrer internkontroll og intern tidsbruk.

Formål

  • Forenkling og forbedring av kommunens biltjeneste

Mål

  • Få helhetlig oversikt og kontroll, og bedre utnyttelse av bilparken.
  • Bidra til en enklere arbeidshverdag, med ukomplisert bilbruk.
  • Tilrettelegge for bærekraftig bruk av fremkomstmidler i kommunen.

Ønsket effekt/resultat

  • Effektivisere biladministrasjon og -bruk
  • Bedre datakvalitet, bedre kontroll og oversikt over bilparken
  • Bedre ressursutnyttelse
  • Bedre kvalitet på biltjenesten, og forenkling for sluttbruker
  • Tilfredsstille lovpålagte krav