Sensor i sandfang

Kjøper av tjeneste med sensorer i sandfang og fordrøyningsmagasiner, inkludert datafangst og analyse til driftshensyn. Denne anskaffelsen er resultat av forprosjekt for overvannshåndtering finansiert av regionalt forskningsfond.

Aktører

Status

Gjennomført anskaffelse

Prosedyre

Anbudskonkurranse

Ansvarlig pådriver

Gørill Horrigmoe

Gørill Horrigmoe

Innovasjonspådriver Oslo

gorill.horrigmoe@lup.no
906 72 754

Om anskaffelsen