Nybygg psykisk helsevern Sørlandet sykehus

Nytt bygg på 12 500 kvm på Eg i Kristiansand. 70 rom for psykiatrisk sykehusavdeling og 10 rom for ungdomsklinikk. Ramme på 780 millioner.

Sist oppdatert

Status

Pågående anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Hilde Sætertrø

Hilde Sætertrø

Innovasjonspådriver Midt-Norge

hilde.satertro@lup.no
416 86 788

Om anskaffelsen

Prosess

Vurdere behov

Et bygg med trivsel, holdbarhet og skjønnhet, fleksibilitet og sikkerhet. Høy kvalitet på tekniske løsninger, infrastruktur og utstyr. IKT-løsninger som ivaretar medisinteknologi. Innovative behandlingsmetoder.

Les mer

Passivhus. Miljøvennlige løsninger søkes, også i byggefasen. Godt samarbeidsklima i gjennomføringsfasen, hvilken entrepriseform/gjennomføringsmodell er egnet?

Dialog

Dialogkonferanse 24. mai 2017. Innspillsnotat og en-til-en-møter i juni 2017.

Les mer

Dialogaktiviteter har mobilisert og skapt engasjement i leverandørmarkedet på et tidlig tidspunkt, og Sykehusbygg fikk bekreftende tilbakemeldinger på strategien de planla å gjennomføre etter. Stor pågang til 1-1 møter.

Konkurranse

Konkurranse utlyst 29. juni 2017.

Les mer

Entrepriseform ikke tradisjonell totalentreprise, men totalentreprise med samhandling i Forprosjektfasen og utvidet samarbeidsplikt i Gjennomføringsfasen. Les mer om konkurransen i vedlagte konkuransegrunnlag (i venstre marg)

Leverandøren som vinner konkurransen skal først, sammen med Oppdragsgiver og brukere utvikle et forprosjekt, og hvor det ved avslutningen av Forprosjektfasen skal foreligge en omforent justering av tilbudt målsum for Gjennomføringsfasen.