Nettverk for bærekraftige bygg i Trøndelag

Nettverk for bærekraftige bygg i Trøndelag. Mål: At det bygges flere miljøvennlige offentlige bygg i Trøndelag. Minst mulig klimagassutslipp under bygging, i valg av materialer og i energiløsninger. Lave livssykluskostnader og miljøvennlige løsninger over tid.

Sist oppdatert

Status

Pågående anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Hilde Sætertrø

Hilde Sætertrø

Innovasjonspådriver Midt-Norge

hilde.satertro@lup.no
416 86 788

Om anskaffelsen

Prosess

Vurdere behov

Klima- og miljøplaner i kommunene legger føringer for klimavennlige bygg. Høye miljøambisjoner gjør at kommunene etterspør miljøvennlige løsninger ut over standard krav. Hver byggherre i nettverket arbeider med sine byggeprosjekter; skoler og helse- og omsorgsbygg.

Dialog

Hver byggherre legger opp sin kontraktsstrategi og gjennomføringsmodell.

Utvikling

I nettverket gjennomføres jevnlige, kompetansehevende samlinger. Hvor kommunene får økt kunnskap og erfaring fra relevante byggeprosjekter og kan dele av sine erfaringer og kompetanse.

Les mer

Nettverket har i 2017 søkt om og fått Klimasatsmidler fra Miljødirektoratet, som skal gå til videre utvikling og tiltak.

Konkurranse

Steinkjer skole: Prekvalifisering for pris og designkonkurranse med utviklingsfase/ samspill.
Vikna Helse og omsorgssenter: Anskaffelse av rådgiver/arkitekter, anskaffelse av riving, delt entrepriser for byggearbeidet (ikke kunngjort).
Røros bo- og velferdssenter: Anskaffelse av rådgiver/arkitekter.