Vikna helse- og omsorgssenter. Helse for framtida.

Samle alle kommunale helse- og omsorgstjenester i ett bygg

Aktører

Sist oppdatert

Status

Pågående anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Hilde Sætertrø

Hilde Sætertrø

Innovasjonspådriver Midt-Norge

hilde.satertro@lup.no
416 86 788

Om anskaffelsen

Prosess

Vurdere behov

Samle alle kommunale helsetjenester samt tilpasse bygget til fremtidsrettede helse- og omsorgstjenester.

Les mer

Miljøvennlig bygging og drift. Fremtidsrettet velferdsteknologi. Gjennomført workshop med spesialister på miljøvennlige løsninger bygg (des. 2016).

Dialog

Dialogkonferanse 15. september 2015.

Les mer

Innspillsnotat og påfølgende en-til-en-møter i tiden etterpå. Gjennomført ifbm anskaffelse av rådgiver/arkitekt-tjenester.

Dialogkonferanse 13. februar 2017. Innspillsnotat og påfølgende en-til-en-møter i tiden etterpå. Gjennomført ifbm anskaffelse av entreprise.

Konkurranse

Gjennomført anskaffelse på rådgiver-/arkitekttjenester.

Les mer

Gjenstår utlysing av ulike entrepriser.

Resultater

Mer effektiv prosjektgjennomføring av arkitekt som har ført til bedre forankring hos ansatte og et godt funksjonelt bygg utformet av arkitekt og ansatte i fellesskap.