Lokaliseringsteknologi

Bakgrunnen for anskaffelsen var prosjektet Trygge Spor, forankret i Nasjonalt program for velferdsteknologi og det Midt-norske velferdsteknologinettverket. Flere kommuner ønsker å gå sammen for å skalere opp bruken av lokaliseringsteknologi i tjenesten. Det trengs nye løsninger for lokalisering av mennesker med kognitiv svikt.

Sist oppdatert

Ansvarlig pådriver

Hilde Sætertrø

Hilde Sætertrø

Innovasjonspådriver Midt-Norge

hilde.satertro@lup.no
416 86 788

Prosess

Vurdere behov

Økt trygghet, mer frihet og selvstendighet, bedre livskvalitet for brukere og pårørende.

Les mer
Lokaliseringsenheter som ved hjelp av GPS og/eller støtteteknologier kunne posisjonere personer som har orienteringsvansker. Til bruk både for hjemmeboende og for institusjon. Opprettholde brukers funksjons- og mestringsnivå. Behov for tjenesteutvikling i kommunene. Sikre helhetlige brukerflater.

Dialog

Dialogkonferanse og matchmaking leverandører 19. mars 2015, innspillsnotat og en-til-en-møter og brukskvalitetstesting medio april.

Les mer

Flere interne møter og workshops ble holdt blant kommunene for å forankre anskaffelsen og å drøfte felles behov, og etter hvert konkurransedokumenter. Egne invitasjoner til modne kommuner ble sendt ut i forkant av dialogfasen for tilbud om å være med i prosessen og anskaffelsen.

Konkurranse

Konkurranse med forhandling. Med forhandlinger vil man da få mulighet til å skape en felles forståelse for oppdraget.

Les mer

Hovedgrunnen for det var kompleksitet og et relativt umodent leverandørmarked. Det ble også lagt vekt på erfaringer fra lignende anskaffelser tidligere hvor det har vist seg å være hensiktsmessig å bruke noe mer tid i konkurransefasen, og hvor det da har blitt en enklere implementering og driftssetting i etterkant.
Det ble valgt å gjennomføre prekvalifisering. Etter konkurranse og forhandlinger var det Safemate AS som ble innstilt som vinner av konkurransen.

Resultat

Kvalitative gevinster som har blitt påvist er økt trygghet, frihet og verdighet for både den som bærer enheten, pårørende og ansatte. De økonomiske gevinstene er i hovedsak knyttet til utsatte ytterligere behov for tjenester og et høyere omsorgsnivå.

Les mer

Se også vedlagte rapport om anskaffelsen (venstre marg). Det vil komme en gevinstanalyse høsten 2017, som legges til her.