Røros bo- og velferdssenter

Nye bygg-løsninger for endret omsorgsstruktur

Aktører

Sist oppdatert

Status

Pågående anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Hilde Sætertrø

Hilde Sætertrø

Innovasjonspådriver Midt-Norge

hilde.satertro@lup.no
416 86 788

Om anskaffelsen

Prosess

Vurdere behov

Behov for andre typer bygg som resultat av endret tjenesteyting; folk bo lengre hjemme, færre på institusjon.

Les mer

Funksjonell utforming, gode driftsløsninger, områdeutvikling og miljøløsninger.

Dialog

Dialogkonferanse 20. desember 2016. Innspillsnotat og påfølgende en-til-en-møter i januar 2017.

Les mer

Røros hadde en-til-en møter med 6 aktører, og de fikk innspill som de kunne bruke på en god måte til konkurranseutformingen.

Konkurranse

Gjennomført anskaffelse på rådgiver-/arkitekttjenester.

Les mer

Arkitektene Rambøll og Kvadrat samarbeider om prosjektet. Røros er i gang med forprosjektet (pr september 2017). Gjenstår utlysing av ulike entrepriser. Mer informasjon kommer.

Resultater