Pågående anskaffelse

Røros bo- og velferdssenter

Nye bygg-løsninger for endret omsorgsstruktur

Prosess

Vurdere behov

Behov for andre typer bygg som resultat av endret tjenesteyting; folk bo lengre hjemme, færre på institusjon.

Les mer

Funksjonell utforming, gode driftsløsninger, områdeutvikling og miljøløsninger.

Dialog

Dialogkonferanse 20. desember 2016. Innspillsnotat og påfølgende en-til-en-møter i januar 2017.

Les mer

Røros hadde en-til-en møter med 6 aktører, og de fikk innspill som de kunne bruke på en god måte til konkurranseutformingen.

Konkurranse

Gjennomført anskaffelse på rådgiver-/arkitekttjenester.

Les mer

Arkitektene Rambøll og Kvadrat samarbeider om prosjektet. Røros er i gang med forprosjektet (pr september 2017). Gjenstår utlysing av ulike entrepriser. Mer informasjon kommer.

Resultater

Ny bygningsmasse; nytt bygg og rehabilitering av gamle bygg for fremtidsrettet tjenesteyting.