Pågående anskaffelse

Nye og bedre IT-løsninger for saksbehandling

IT-løsninger for dagens og fremtidens saksbehandlingsoppgaver

Prosess

Vurdere behov

Visjon: Innbyggerne skal oppleve mestring i møte med kommunen. Mål: Effektivisering av tjenesteproduksjon ved standardisering og automatisering.

Les mer

Legge til rette for selvbetjening og digital kommunikasjon som førstevalg. Teknologi bidrar til innovasjon i saksbehandlingen. Gode verktøy gir bedre arbeidsmiljø. Gode brukeropplevelser gjennom individtilpasset selvbetjening. Frigjort tid. Innrette IKT-løsninger i takt med endringer. Flere personer kan utføre flere typer oppgaver.

Dialog

Dialogkonferanse med workshop og møteplass for leverandører 27. april 2017.

Les mer

Innspillsnotat og en-til-en-møter i mai 2017.

Resultat

Høy deltakelse og stort engasjement blant leverandørene i dialogfasen. Mange gode innspill til kommunen. De vil utvikle dialogmetoden ytterligere også til andre prosjekter.

IT-løsninger for generelle saksbehandlingsoppgaver som ikke inngår i andre IT-løsninger.