Nytt helsehus med omsorgsboliger

Samle kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenester i ett, nytt bygg

Sist oppdatert

Status

Pågående anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Hilde Sætertrø

Hilde Sætertrø

Innovasjonspådriver Midt-Norge

hilde.satertro@lup.no
416 86 788

Om anskaffelsen

Prosess

Vurdere behov

Nytt funksjonelt bygg som øker og forbedrer samhandlingen mellom kommune og helseforetaket for bedre tjenester for innbyggerne.

Les mer

Tidlig planlegging av teknologiske løsninger som påvirker utformingen av bygget. Miljø-vennlig bygging og drift av bygget.

Dialog

Mer informasjon kommer om denne anskaffelsen

Utvikling

Konkurranse