Nye oppvekstadministrative systemer (IKT)

Systemene skal dekke store deler av administrasjon knyttet til barnehage, skole og SFO, og deler av adm. knyttet til spesialpedagogikk.

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Prosedyre

Anbudskonkurranse

Ansvarlig pådriver

Hilde Sætertrø

Hilde Sætertrø

Innovasjonspådriver Midt-Norge

hilde.satertro@lup.no
416 86 788

Om anskaffelsen

Prosess

Vurdere behov

Et ledd i satsingen Digitalt førstevalg og Temaplan IKT: Bedre kommunikasjon ifht søknader og annen formell kommunikasjon mellom kommune og foresatte.

Les mer

Vikaradministrasjon, refusjoner, gruppeoppsett, info om barn, innrapporteringer og timeplaner for ansatte. Planlegging av pedagogisk arbeid, aktiviteter, fravær, karakterer, individuelle planer for lærere. Må kunne integreres med læringsplattformer.

Dialog

Dialogkonferanse med workshop (kommuner og leverandører sammen) 8. mars 2016. Innspillsnotat og en-til-en-møter gjennomført i slutten av april 2016.

Resultat

Dette var den første IKT-anskaffelsen i Nasjonalt program for leverandørutviklings historie der vi begynte å tenke innovasjonsløft; at flere behovseiere går sammen og utfordrer markedet, og utfordrer andre offentlige aktører som setter rammer (begrensninger) for mulige løsninger.

Les mer

I tillegg til Trondheim deltok Drammen, Klæbu, Kristiansand, Stavanger, Oppdal og Sandøy på dialogkonferansen.