Helhetlige velferdsteknologiske løsninger

Behovsrettede løsninger med brukervennlige grensensitt som kommuniserer med hverandre i hele tjenesteforløpet.

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Elisabeth Smith

Elisabeth Smith

Innovasjonspådriver Midt-Norge

elisabeth.smith@lup.no
977 47 082

Om anskaffelsen

Prosess

Vurdere behov

ALV-alliansen har gjennomført flere samlinger som har økt kompetansen rundt velferdsteknologi i kommunene. Det ble gjennomført et læringsnettverk for innovative anskaffelser av velferdsteknologi, med 6 samlinger, i 2016 som bl.a. sørget for behovsbeskrivelse.

Les mer

Behovene er knyttet til frihet, selvstendighet, trygghet, aktiviteter og sosialt nettverk for brukere, pårørende og ansatte i kommunene.

Dialog

Dialogkonferanse 13. september 2016. Innspillsnotat og påfølgnede en-til-en-møter 1 mnd etterpå.

Les mer

Innspillsnotat og påfølgnede en-til-en-møter 1 mnd etterpå. 160 deltakere på dialogkonferansen og 24 avtalte 1-1 møter!

Dialogaktiviteter bidro til økt kunnskap om hva markedet kan tilby og like mye om kunnskap angående behov og tankesett på tvers av faggrupper, brukergrupper og næringsliv. Dette bidro til et bredere grunnlag for å velge løsning.

Konkurranse

Konkurranse med forhandling, hvor prekvalifisering ble utlyst på Doffin 01.11.2016

Les mer

6 leverandører ble valgt ut og 4 ga tilbud og deltok i videre forhandlinger. Atea ble valgt som leverandør for pasientvarslingsanlegg (tildeling utlyst på Doffin 20.04.2017)

7 kommuner er nå i dialog med leverandøren, på ulikt stadium i prosessen med sine pasientvarslingsanlegg (pr sept. 2017).

Resultat

Stor grad av kompetanseheving blant kommunene. Effektiv gjennomføring av anskaffelsen. Leverandørene tilbakemelder "best dialogue ever" (høst 2016), og som åpen og "fair".

Les mer

En god erfaring og stor nytte av å jobbe tverrfaglig og å bruke dialog med markedet.

Anskaffelsen ikke er implementer ennå, så resultater avventes.